Colofoon

VELO DE VILLE
AT Zweirad GmbH

Vertegenwoordigingsbevoegde bedrijfsleiders:
Volker Thiemann
Alain Thiemann
Moritz Thiemann

Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Telefon: +49 (0) 2505 9305 0
Telefax: +49 (0) 2505 9305 30

Contactpersoon:
Alain Thiemann

Vragen en opmerkingen a.u.b. aan: E-Mail

Juridische mededeling:
Geregistreerd in het handelsregister bij het
Amtsgericht Steinfurt
HRB 1982

BTW nummer: DE 124394615

WEEE Reg. Nr.: DE 61836247
Informatieverplichtingen volgens §18 (2) Wet elektrische en elektronische apparatuur

Terugwinningspercentages voor industriële batterijen overeenkomstig § 15 (3) Batterijwet:
De terugwinningspercentages die in het vorige kalenderjaar zijn bereikt volgens de berekeningsmethode van § 2 (19) van de Batterijwet.
VELO DE VILLE (AT ZWEIRAD GmbH) waren 100% voor gebruikte industriële batterijen.

Geschillenbeslechting:

De EU-Commissie heeft een internetplatform opgericht voor onlinegeschillenbeslechting. Het platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
 

Concept, realisatie, screendesign:
deltacity
Vennootschap naar Duits recht:
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Web: www.deltacity.net

Deze informatie is eigendom van AT Zweirad GmbH. Op het tijdstip van publicatie is deze informatie op de actuele stand. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, correctheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor alle andere internetpagina’s waarnaar door middel van een hyperlink wordt verwezen.

Voor de inhoud van dergelijke pagina's is AT Zweirad GmbH eveneens niet verantwoordelijk. De informatie op de internetpagina's vormen in geen geval wettelijke toezeggingen. AT Zweirad GmbH behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde informatie of gegevens indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Uit de hier beschreven rubrieken kunnen geen rechtsaanspraken worden afgeleid. De aanbiedingen zijn in alle delen vrijblijvend.

De inhouden van AT Zweirad GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhouden mogen noch ten dele noch in hun geheel zonder voorafgaande toestemming van de auteur gereproduceerd en/of gepubliceerd dan wel in een informatiesysteem opgeslagen worden.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden.