Colofoon

Uitgever:
Velo de Ville
AT Zweirad GmbH

Vertegenwoordigingsbevoegde bedrijfsleiders:
Volker Thiemann
Edith Beglet-Thiemann

Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Telefon: +49 (0) 2505 9305 0
Telefax: +49 (0) 2505 9305 30

Contactpersoon:
Volker Thiemann

Vragen en opmerkingen a.u.b. aan: E-Mail

Juridische mededeling:
Geregistreerd in het handelsregister bij het
Amtsgericht Steinfurt
HRB 1982

BTW nummer: DE 124394615

Concept, realisatie, screendesign:
deltacity.NET
Vennootschap naar Duits recht:
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Web: http://www.deltacity.NET
E-Mail: E-Mail

Het copyright © en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Velo de Ville, tenzij anders weergegeven. De informatie op de website is en blijft eigendom van Velo de Ville. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens wordt uitgesloten. Dit geldt ook voor andere websites waarnaar middels een hyperlink verwezen wordt. Voor de inhoud van deze sites is Velo de Ville tevens niet verantwoordelijk.

De informatie op de websites geven in geen geval wettelijke toezeggingen of beloften weer. Het aanbod op de website is steeds vrijblijvend. Velo de Ville behoudt zich het recht voor naar behoefte veranderingen of aanvullingen van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens uit te voeren.

Velo de Ville sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Rechten en plichten tussen Velo de Ville en de gebruiker van de website of derden bestaan niet.

De inhoud van de website van Velo de Ville is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag niet geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande toestemming van de auteur verveelvoudigd en/of gepubliceerd worden of in een andere soort informatiesysteem opgeslagen worden.

Op alle rechtsbetrekkingen, waaronder ook al hetgeen met de websites samenhangt moet worden gerekend, waarbij Velo de Ville partij is, is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Ook indien de daarbij betrokken partij woonplaats heeft in het buitenland of aan afspraken in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De plaats van uitvoering is Steinfurt. Bij geschillen is bevoegd de rechtbank te Steinfurt.

© 2017 - Alle rechten voorbehouden, Velo de Ville