Colofoon

Uitgever:
Velo de Ville
AT Zweirad GmbH

Vertegenwoordigingsbevoegde bedrijfsleiders:
Volker Thiemann
Edith Beglet-Thiemann

Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Telefon: +49 (0) 2505 9305 0
Telefax: +49 (0) 2505 9305 30

Contactpersoon:
Volker Thiemann

Vragen en opmerkingen a.u.b. aan: E-Mail

Juridische mededeling:
Geregistreerd in het handelsregister bij het
Amtsgericht Steinfurt
HRB 1982

BTW nummer: DE 124394615

Concept, realisatie, screendesign:
deltacity
Vennootschap naar Duits recht:
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Web: http://www.deltacity.NET
E-Mail: E-Mail

Deze informatie is eigendom van AT Zweirad GmbH. Op het tijdstip van publicatie is deze informatie op de actuele stand. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, correctheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor alle andere internetpagina’s waarnaar door middel van een hyperlink wordt verwezen.

Voor de inhoud van dergelijke pagina's is AT Zweirad GmbH eveneens niet verantwoordelijk. De informatie op de internetpagina's vormen in geen geval wettelijke toezeggingen. AT Zweirad GmbH behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde informatie of gegevens indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Uit de hier beschreven rubrieken kunnen geen rechtsaanspraken worden afgeleid. De aanbiedingen zijn in alle delen vrijblijvend.

De inhouden van AT Zweirad GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhouden mogen noch ten dele noch in hun geheel zonder voorafgaande toestemming van de auteur gereproduceerd en/of gepubliceerd dan wel in een informatiesysteem opgeslagen worden.

© 2018 - Alle rechten voorbehouden.