Garantie en waarborg

Urban E-Bike

Bij VELO DE VILLE hanteren we de hoogste kwaliteitsnormen voor onze producten en oplossingen, zodat we u met onze fietsen een hele bijzondere rijervaring kunnen bieden. Wij hanteren dezelfde kwaliteitsnormen als onze gespecialiseerde dealers. Dit verenigt ons in het doel om u uw op maat gemaakt product te leveren tegen de best mogelijke service. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u niet tevreden bent over het product. In dat geval hebben wij belangrijke informatie voor u verzameld:

Waarborg

VELO DE VILLE geeft de eerste eigenaar van de fiets een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend bij de dealer of de erkende werkplaats waar u uw fiets heeft gekocht. De dealer is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat uw fiets geen gebreken vertoont die de waarde of geschiktheid ervan teniet doen of verminderen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend door de oorspronkelijke eigenaar. Als u de fiets van een derde (tweedehands) heeft gekocht, gelden de garantieregels die tussen u en de derde zijn overeengekomen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantieclaims van de vakhandelaar gelden ook in geval van een aankoop via de Online Shop en een levering via de vakhandelaar.

 

Garantie

Bovendien geeft VELO DE VILLE een vrijwillige fabrieksgarantie van 5 jaar op het frame van uw fiets vanaf de datum van aankoop. Aanvullende aanspraken op grond van de nationale garantiewetgeving blijven onaangetast.

Voorwaarden voor het honoreren van de garantie zijn:

 1. Het fietspaspoort in de bijlage van de gebruiksaanwijzing is volledig ingevuld
   
 2. Naleving van de in de gebruiksaanwijzing vastgestelde inspectie-intervallen

Tijdens de verlengde garantieperiode stelt VELO DE VILLE gratis een fietsframe ter beschikking. De kosten van montage en demontage, evenals eventuele transportkosten, zijn voor rekening van de eigenaar.

 

UITSLUITING VAN GARANTIE EN WAARBORG

De garantie of waarborg vervalt in de volgende gevallen

 • Schade ten gevolge van een ongeval, oneigenlijk gebruik van de fiets en/of onjuist en/of onachtzaam gebruik
   
 • De fiets is niet onderhouden volgens de handleiding
   
 • De voorgeschreven inspectie-intervallen werden niet in acht genomen
   
 • Reparaties werden niet vakkundig uitgevoerd
   
 • later gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de fiets of zijn niet correct gemonteerd

 

DISCLAIMER

De aansprakelijkheid van VELO DE VILLE is uitdrukkelijk uitgesloten voor schade als gevolg van:

 • Verkeerde afstelling van stuur, remmen, zadel, zadelpen, derailleurversnelling
   
 • Het niet tijdig vervangen van afzonderlijke onderdelen zoals remkabels, versnellingskabels, remblokken, banden, ketting, tandwielen
   
 • Normale slijtage
   
 • Klimaat invloeden, zoals normale verwering van lak en roestvorming.

 

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIE- OF WAARBORGCLAIM?

Alle klachten moeten onmiddellijk na ontdekking van het gebrek worden ingediend bij de VELO DE VILLE-dealer bij wie u de fiets hebt gekocht.

Voor verdere claims heeft de vakhandelaar een aankoopbewijs (certificaat) nodig, evenals de gebruiksaanwijzing met het onderhoudsboekje. Bewaar deze documenten daarom zorgvuldig.

Indien nodig zal de dealer contact opnemen met onze serviceafdeling om uw probleem op te lossen.

Tijdens de garantieperiode worden alle door VELO DE VILLE geconstateerde materiaal- en constructiefouten kosteloos gerepareerd of vervangen. Die keuze ligt bij VELO DE VILLE.

 

Tijdens de garantieperiode zal VELO DE VILLE in geval van beschadigde frames die niet meer gebruikt kunnen worden, gratis hetzelfde of een gelijkwaardig frame ter vervanging leveren. Indien een geschikt frame niet meer beschikbaar is, behoudt VELO DE VILLE zich het recht voor om een kredietnota uit te schrijven voor de betrokken fiets, rekening houdend met de algemene staat en de kilometerstand. Kosten van montage, demontage en eventuele transportkosten zijn voor rekening van de eigenaar van de fiets.