Gegevensbescherming

Dank u voor uw bezoek aan onze website en wij willen u graag vertrouwd maken met onze beginselen inzake online gegevensbescherming.

Voor AT Zweirad GmbH is de bescherming van uw privacy principieel van het grootste belang. De naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid. Voorts is het voor ons belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij een louter informatief gebruik van onze website - d.w.z. als u zich nergens registreert en ons geen formuliergegevens toestuurt - verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser ons om technische redenen toestuurt. Dit omvat bijvoorbeeld uw IP-adres. Voor zover op onze pagina's aanvullende persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Information über die Erhebung personenbezogener Daten

Information über die Erhebung personenbezogener Daten

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens


(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.


(2) Voor de webshop via konfigurator.velo-de-ville.com geldt het volgende: Als u in onze webshop een bestelling wilt plaatsen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bankpartner. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waardoor wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U kunt altijd alle verdere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, in de klantenzone wissen.


Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portefeuille of om u e-mails met technische informatie te sturen.


(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en naam) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.


(4) Op grond van handels- en belastingrechtelijke voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens alleen zullen worden gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


(5) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met SSL-technologie.


(6) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, e-mail: info@velo-de-ville.com. Telefoon: +49 (0) 2505 9305 0. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@at-zweirad.de.

Ihre Rechte

Ihre Rechte

Uw rechten

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- Recht op informatie, art. 15 DSGVO
- Recht op rectificatie of wissing, art. 16, 17 DSGVO
- Recht op beperking van de verwerking, art. 18 DSGVO
- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking, art. 21 DSGVO
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 DSGVO.


(2) U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website


(1) Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO):


- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan kwam
- browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware. 
- Type toegang: website van waaruit de gebruiker hierheen wordt geleid (in het geval van externe links),: Google/andere zoekmachines, zoektermen worden doorgegeven afhankelijk van de gegevensbeschermingsinstellingen van de gebruiker (in de meeste gevallen niet) ; directe toegang 
- Duur van het bezoek
 
(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het Internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.


(3) Gebruik van cookies:


(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:
- Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)
- Persistente cookies (zie c).
b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.


(4) Wij gebruiken de volgende cookies:

Naam: _pk_ses****
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo / Piwik cookie, kortstondige cookies die worden gebruikt om gegevens voor het bezoek te cachen.
Vervaldatum: 30 min

Naam: _pk_id*****
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo / Piwik cookie, die enkele details over de gebruiker opslaat, bijvoorbeeld de unieke bezoekers ID.
Vervaldatum: 30 min

Naam: MATOMO_SESSID
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo-cookie dat enkele details over de gebruiker opslaat, bijv. de unieke bezoekers-ID.
Vervaldatum: Sessie

Naam: cookiefirst-id
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Deze cookie bevat uw unieke ID, zodat CookieFirst unieke bezoekers aan deze website kan identificeren.
Vervaldatum: 1 jaar

Naam: cookiefirst-consent
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Deze cookie slaat uw cookie-instellingen voor deze website op. U kunt deze te allen tijde wijzigen of uw toestemming intrekken.
Vervaldatum: 1 jaar

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe dient u meestal verdere persoonsgegevens te verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.


(2) In sommige gevallen doen wij een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

§ 5 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt meegedeeld.


(2) Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.


(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt ons op de hoogte brengen van uw bezwaar tegen reclame via de volgende contactgegevens: AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, e-mail: info@velo-de-ville.com, telefoon: +49 (0) 2505 9305 0. 

Datenpflege

Datenpflege

Onderhoud van gegevens

§ 6 Onderhoud van gegevens

Wij corrigeren en vervolledigen opgeslagen gegevens zodra wij kennis krijgen van een wijziging. Indien nodig stellen wij ook de ontvangers van de gegevens hiervan in kennis. Wij wissen opgeslagen gegevens via een geautomatiseerde procedure wanneer de wettelijke of contractuele bewaartermijn is verstreken of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn.

Sicherheit

Sicherheit

Veiligheid

§ 7 Veiligheid

Als u pagina's en bestanden binnen dit aanbod oproept en u wordt gevraagd gegevens over uzelf in te voeren, willen wij u erop wijzen dat deze overdracht via internet beveiligd is met SSL-versleuteling. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is niet van toepassing op de inhoud van andere websites die u via links kunt raadplegen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid hiervoor.

Matomo

Matomo

Matomo

§ 8 Matomo

Onze website gebruikt Matomo, een open source web analyse tool, om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing en optimalisatie doeleinden. Deze gegevens staan ter beschikking van AT Zweirad GmbH en worden niet aan derden doorgegeven. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met Matomo verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene, noch zullen ze samengevoegd worden met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.


U kunt bestaande cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of het opslaan van cookies daar volledig uitschakelen. Het verhinderen van de opslag van cookies kan leiden tot beperkingen in de bruikbaarheid van onze website.

Freshdesk

Freshdesk

Freshdesk

§ 9 Freshdesk

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (bv. via e-mail of telefoon). In dit kader verwerken wij uw contactgegevens uitsluitend om met u te communiceren. Zonder deze gegevens is communicatie met u niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. 
  
Om vragen van klanten te verwerken, maken wij gebruik van Freshdesk, een klantenserviceplatform van Freshworks, Inc, 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, VS. Hiermee worden de gegevens van de klantenaanvraag en uw contactgegevens verzameld, zodat wij uw contactaanvraag kunnen verwerken. Als u algemene of specifieke vragen of problemen heeft over onze producten, de website of ons bedrijf, kunt u ons een bericht sturen via Freshdesk. Uw verzoek zal gewoonlijk binnen 48 uur worden verwerkt tijdens onze kantooruren. In dit verband verwerken wij de gegevens uitsluitend met het oog op communicatie. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b, f DSGVO. U kunt hier meer te weten komen over de DSGVO-maatregelen bij freshworks


Bij het gebruik van Freshdesk worden servicegegevens verzameld. Dit zijn alle elektronische gegevens, tekst, berichten of ander materiaal, met inbegrip van persoonsgegevens van eindgebruikers. Freshdesk maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Gegevens die in dit kader worden verzameld, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een server van Freshworks. Freshworks slaat de verzamelde gegevens op in het EU-datacentrum. Freshworks verbindt zich ertoe samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) en houdt zich aan de aanbevelingen van deze autoriteiten met betrekking tot personeelsgegevens die in het kader van arbeidsrelaties vanuit de EU en Zwitserland worden doorgegeven. 
  
U kunt de installatie van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Meer informatie hierover vindt u onder "Cookies". 
  
Meer informatie over Freshdesk vindt u in het privacybeleid van Freshdesk. 

Google Maps

Google Maps

Google Maps

 

(1) Op deze website maken wij gebruik van Google Maps. Hierdoor kunnen wij op onze website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie gebruiken.

(2) Door het bezoek aan de website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de onder § 3 van deze toelichting genoemde gegevens doorgegeven. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op behoeften afgestemd ontwerp van de website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt bezwaar maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht van bezwaar aan Google moet richten.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door de plug-in-aanbieder is te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen. Google verwerkt uw persoonsgebonden gegevens ook in de VS.

(4) Wanneer u ermee akkoord bent gegaan dat uw gegevens door Google Maps worden verwerkt en opgeslagen, is de rechtsgrondslag art. 1 lid 1 letter a) AVG. Daarnaast bestaat voor de verwerking van de gegevens de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 letter. f) AVG. Ons legitieme belang ligt hierbij in een snelle en goede communicatie evenals de garantie van een zo volledig mogelijke aanwezigheid. 

Bij Google Maps bestaat de mogelijkheid dat een deel van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Amerika, wordt verwerkt. De Europese Unie heeft op 10-07-2023 het adequaatheidsbesluit voor het EU-U.S. Data Privacy Framework (opvolger van de "Privacy Shield") aangenomen. Het adequaatheidsbesluit kan thans als basis voor gegevensoverdracht aan gecertificeerde organisaties in de VS dienen. Google Maps is conform het EU-US Data Privacy Framework gecertificeerd.

 

Bewerbemanagement d.vinci

Bewerbemanagement d.vinci

Toepassingsbeheer d.vinci

§ 11 Toepassingsbeheer d.vinci 

Wij zijn verheugd dat u in ons geïnteresseerd bent en dat u solliciteert of gesolliciteerd hebt naar een functie in ons bedrijf. Wij willen u hieronder informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie.
(1) Welke gegevens van u verwerken wij? En voor welke doeleinden?
Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie hebt toegezonden om uw geschiktheid voor de baan (of andere openstaande functies in onze bedrijven, indien van toepassing) te beoordelen en om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Wat is de rechtsgrondslag hiervoor?
De primaire rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze sollicitatieprocedure is § 26 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) in de vanaf 25.05.2018 geldende versie. Op grond hiervan is de verwerking van gegevens die nodig zijn in verband met het besluit over de totstandbrenging van een arbeidsverhouding toegestaan. 

Indien de gegevens na de voltooiing van de sollicitatieprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, kan de gegevensverwerking in voorkomend geval worden uitgevoerd op grond van de vereisten van artikel 6 DSGVO, met name ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO. Ons belang bestaat dan in het doen gelden of verdedigen van vorderingen.

(2) Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Gegevens van aanvragers worden na 6 maanden gewist in geval van afwijzing. Indien u hebt ingestemd met de verdere opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij uw gegevens overdragen aan onze kandidatenpool. Daar worden de gegevens na twee jaar gewist. Indien u tijdens de sollicitatieprocedure een functie is toegewezen, worden de gegevens uit het sollicitatiesysteem overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.

Besondere Regelungen für Social Media

Besondere Regelungen für Social Media

Bijzondere regelingen voor sociale media

§ 12 Bijzondere regelingen voor sociale media

(1) Gebruik van de Facebook-knop

Op onze pagina vindt u Facebook-knoppen die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De knop brengt pas een rechtstreeks contact tussen Facebook en uzelf tot stand als u actief op de Share-/Like-knop klikt. Hiermee voorkomen wij dat u puur door uw bezoek aan onze website een digitaal spoor op het sociale netwerk achterlaat en verbeteren wij de bescherming van uw gegevens.

Als u op de Share-knop klikt, wordt - zoals bij elke andere normale link - uw IP-adres aan Facebook doorgegeven, evenals de content die u zojuist op onze website hebt gelezen. Als u de Facebook "Like-knop" aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens noch van het gebruik ervan door Facebook. Nadere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

Op het volgende internetadres vindt u de informatie over gegevensbescherming van Facebook met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Facebook heeft zich eveneens onderworpen aan de overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens EU-US Privacy Framework.

(2) Gebruik van de X-knop

Op onze pagina's vindt u X-knoppen die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De knop brengt pas een rechtstreeks contact tussen X en uzelf tot stand als u actief op de knop klikt. Hiermee voorkomen wij dat u puur door uw bezoek aan onze website een digitaal spoor op het sociale netwerk achterlaat en verbeteren wij de bescherming van uw gegevens.

Als u op de Share-knop klikt, wordt - zoals bij elke andere normale link - uw IP-adres aan X doorgegeven, evenals de content die u zojuist op onze website hebt gelezen. Wanneer u tegelijkertijd op uw X-account bent ingelogd, kan X deze informatie aan uw klantprofiel bij X koppelen; met name als u de functie "Repost" gebruikt, koppelt X uw X-account aan de door u bezochte websites. Dit wordt ook aan andere gebruikers van X, met name uw volgers, doorgegeven. Op deze manier vindt er ook een gegevensoverdracht aan X plaats.

Wij, de aanbieders van onze website, worden door X niet over de inhoud van de overgedragen gegevens resp. het gebruik van de gegevens geïnformeerd. Via de volgende link vindt u aanvullende informatie: Privacyverklaring van X. X heeft zich onderworpen aan de overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens EU-US Privacy Framework.

Houd er echter rekening mee dat u de mogelijkheid hebt om uw privacy-instellingen bij X in uw account-instellingen te wijzigen.

(3) Gebruik van de YouTube-knop

Op onze pagina's vindt u YouTube-knoppen die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De knop brengt pas een rechtstreeks contact tussen YouTube en uzelf tot stand als u actief op de Share-/Like-knop klikt. Hiermee voorkomen wij dat u puur door uw bezoek aan onze website een digitaal spoor op het sociale netwerk achterlaat en verbeteren wij de bescherming van uw gegevens.

Als u op de Share-knop klikt, wordt - zoals bij elke andere normale link - uw IP-adres aan YouTube doorgegeven, evenals de content die u zojuist op onze website hebt gelezen. Als u de knop aanklikt terwijl u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw profiel. Hierdoor kan YouTube het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens noch van het gebruik ervan door YouTube. Nadere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van YouTube.

(4) Gebruik van de Pinterest-knop

Op onze pagina's vindt u Pinterest-knoppen die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De knop brengt pas een rechtstreeks contact tussen Pinterest en uzelf tot stand als u actief op de knop klikt. Hiermee voorkomen wij dat u puur door uw bezoek aan onze website een digitaal spoor op het sociale netwerk achterlaat en verbeteren wij de bescherming van uw gegevens.

Als u op de Share-knop klikt, wordt - zoals bij elke andere normale link - uw IP-adres aan Pinterest doorgegeven, evenals de content die u zojuist op onze website hebt gelezen. Wanneer u intussen in uw Pinterest-account bent ingelogd, kan Pinterest tevens deze informatie aan uw klantprofiel bij Pinterest koppelen. Dit wordt ook aan andere gebruikers van Pinterest, met name uw volgers, doorgegeven. Op deze manier vindt er ook een gegevensoverdracht aan Pinterest plaats. Wij, de aanbieders van onze website, worden door Pinterest niet over de inhoud van de overgedragen gegevens resp. het gebruik van de gegevens geïnformeerd. Via de volgende link vindt u aanvullende informatie: Privacyverklaring van Pinterest.

Wanneer u ermee akkoord bent gegaan dat uw gegevens door Google Maps worden verwerkt en opgeslagen, is de rechtsgrondslag art. 1 lid 1 letter a) AVG. Daarnaast bestaat voor de verwerking van de gegevens de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 letter. f) AVG. Ons legitieme belang ligt hierbij in een snelle en goede communicatie evenals de garantie van een zo volledig mogelijke aanwezigheid. 

Bij Pinterest bestaat de mogelijkheid dat een deel van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Amerika, wordt verwerkt. De Europese Unie heeft op 10-07-2023 het adequaatheidsbesluit voor het EU-U.S. Data Privacy Framework (opvolger van de "Privacy Shield") aangenomen. Het adequaatheidsbesluit kan thans als basis voor gegevensoverdracht aan gecertificeerde organisaties in de VS dienen. Google Maps is conform het EU-US Data Privacy Framework gecertificeerd.

Hinweisgebersystem

Privacyverklaring voor het klokkenluidersysteem

§ 13 Privacyverklaring voor het klokkenluidersysteem

 AT Zweirad GmbH (hierna "bedrijf", "wij" en "ons") hecht zeer aan de bescherming van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij bij het gebruik van het klokkenluidersysteem (afgekort "KLS") van u verzamelen en hoe wij deze gegevens verwerken. De naleving van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming garanderen wij door dienovereenkomstige technische en organisatorische maatregelen.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

AT Zweirad GmbH

Zur Steinkuhle 2, D-48341 Altenberge

+49 2505 9305 0

info@velo-de-ville.com

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is bereikbaar via het volgende e-mailadres:

datenschutz@dsb-ms.de

 

Het KLS is bedoeld om meldingen van onze medewerkers en externe personen over gedrag van medewerkers dat onwettig is of indruist tegen het doel of de strekking van wettelijke bepalingen op een veilige en vertrouwelijke manier te kunnen ontvangen en verwerken.

Hierbij kunnen de volgende categorieën van uw persoonsgegevens door ons via het KLS worden verzameld en aansluitend verwerkt:

 • uw naam en voornaam, functie, plaats van tewerkstelling en uw zakelijke contactgegevens (voor zover de melding niet anoniem geschiedt) en/of de betreffende gegevens van de medewerker waarover u melding maakt,
 • de reden dat u het KLS voor een melding hebt gebruikt,
 • het doorgegeven gedrag van de betreffende medewerker,
 • overige (eventueel bijzondere) categorieën van persoonsgegevens, voor zover deze binnen het kader van de meldingen of tijdens een later onderzoek in het KLS worden ingevoerd,
 • bedrijfsinterne documenten zoals prestatiegegevens, reiskostendeclaraties, rittenboeken, facturen en soortgelijke documenten die ook gegevens over u kunnen bevatten, voor zover deze voor de opheldering van de gemelde zaak noodzakelijk zijn,
 • informatie over het gedrag bij gebruik van zakelijke communicatiesystemen zoals metagegevens, loggegevens of ook de inhoud van e-mails, voor zover deze voor de opheldering van de gemelde zaak noodzakelijk zijn.

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij met name voor de volgende doeleinden: 

 • controle of de aan ons doorgegeven informatie aannemelijk lijkt en of er sprake is van een overtreding van een wet of overige wettelijke verplichtingen of overtredingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten,
 • eventueel de verdere opheldering van de gemelde feiten met het oog op eventuele overtredingen van de wet of overige wettelijke verplichtingen of overtredingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten,
 • eventueel de verdere opheldering ten behoeve van de vrijwaring van ten onrechte verdachte medewerkers,
 • eventueel ter bescherming tegen dreigende economische en overige nadelen en voor de uitoefening of handhaving van rechten van ons bedrijf
 • eventueel de vervulling van eventuele medewerkingsverplichtingen van ons bedrijf binnen het kader van het onderzoek door rechtshandhavings- of overige organen.

 

Als bedrijf moeten wij de naleving van alle voor onze bedrijfsactiviteiten relevante wetten en andere wettelijke vereisten waarborgen. Deze omvatten in het bijzonder de bepalingen van het handels- en belastingrecht, het strafrecht en het recht inzake administratieve overtredingen, het arbeidsrecht, het antitrustrecht en het recht inzake gegevensbescherming. Daarnaast is er uitgebreide regelgeving van staten buiten de EU waarin ons bedrijf eventueel actief is. Wanneer wij niet naar behoren aan deze wettelijke verplichtingen voldoen, krijgt ons bedrijf met aanzienlijke nadelen te maken, zoals boetes, schadeclaims, de intrekking van mogelijk vereiste vergunningen en niet op de laatste plaats ook reputatieschade evenals het wegvallen van zakenrelaties.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 letter c van de AVG in combinatie met art. 17 van Richtlijn (EU) 2019/1937 ("EU-klokkenluidersrichtlijn") evenals overige nationale voorschriften inzake de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Conform de klokkenluidersrichtlijn en de nationale voorschriften voor de implementatie hiervan zijn wij wettelijk verplicht om een klokkenluidersysteem ter beschikking te stellen.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het KLS geschiedt bovendien op basis van de grondslag van ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG in combinatie met eventuele toepasselijke voorschriften van de nationale wetgeving ter preventie en opsporing van strafbare feiten, plichtsverzuim en andere overtredingen, evenals ons gerechtvaardigde belang in de hieraan gerelateerde voorkoming van schade en aansprakelijkheidsrisico's voor ons bedrijf. Wij hebben een gerechtvaardigd belang in de verwerking van de persoonsgegevens ter preventie en opheldering van overtredingen binnen ons bedrijf, ter controle van de rechtmatigheid van interne processen en ter waarborging van de integriteit van ons bedrijf.

Wanneer binnen het kader van de meldingen of tijdens een later onderzoek in het KLS speciale categorieën van persoonsgegevens worden ingevoerd, zoals informatie over ras en etnische herkomst, politieke meningen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of een lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of informatie over het seksleven of de seksuele geaardheid, verwerken wij deze gegevens op basis van de rechtsgrondslag van art. 9 lid 2 letter b AVG in combinatie met art. 9 lid 2 letter f AVG en de toepasselijke nationale voorschriften.

 

Het KLS biedt de mogelijkheid voor een anonieme communicatie via een versleutelde verbinding. Bij het gebruik worden uw IP-adres en uw actuele locatie op geen enkel moment opgeslagen. Na het versturen van een melding ontvangt u toegangsgegevens voor het postvak van het KLS, zodat u op een beveiligde manier met ons kunt communiceren.

De door u beschikbaar gestelde gegevens worden in een speciaal beveiligde database in de Europese Unie opgeslagen. Alle in de database opgeslagen gegevens worden volgens de nieuwste stand van de techniek versleuteld. Alleen wij hebben toegang tot deze gegevens. Derden hebben geen mogelijkheid om deze gegevens te decoderen en leesbaar te maken.

 

Persoonsgegevens die via het KLS worden verzameld en verwerkt, kunnen aan de volgende ontvangers worden doorgegeven:

 • Bij het verwerken van meldingen in het kader van het KLS kan het nodig zijn om de verwerkte persoonsgegevens door te geven aan andere bedrijven binnen de ondernemingsgroep als deze eveneens door de gemelde kwestie worden getroffen of apart worden getroffen. Alle personen die bevoegd zijn om de gegevens in te zien, zijn uitdrukkelijk verplicht tot geheimhouding.
 • Onze technische dienstverlener wordt als gegevensverwerker op basis van een verwerking voor de opdrachtverwerking conform art. 28 lid 3 AVG actief. Hij kan binnen het kader van onderhoudswerkzaamheden toegang tot uw versleutelde gegevens krijgen (niet in leesbare vorm).
 • Wanneer de verwerking van een melding ertoe leidt dat er kan worden gesteld dat er sprake is van een overtreding, kan een overdracht van persoonsgegevens van de beschuldigde of bij niet-anonieme meldingen ook van de klokkenluider aan rechtshandhavingsinstanties of rechtbanken evenals door ons ingeschakelde advocaten of adviseurs plaatsvinden.
 • Voor zover het voor de uitoefening en het handhaven van vorderingen van ons bedrijf is vereist en dit niet in strijd is met de legitieme belangen van de betrokkenen, kunnen persoonsgegevens ook aan tegenstanders of verzekeraars worden doorgegeven.

Onze groepsmaatschappijen waaraan uw persoonsgegevens uit het KLS volgens de hierboven beschreven principes kunnen worden doorgegeven, zijn in Duitsland gevestigd.

Wanneer een overdracht van uw persoonsgegevens aan een rechtbank of instantie in een niet-Europese staat zonder adequaat niveau van gegevensbescherming voor het instellen, doen gelden of verdedigen van rechtsvorderingen van ons bedrijf is vereist en wettelijk is toegestaan, kan dit op basis van art. 49 lid 1 zin 1 letter e) AVG plaatsvinden zonder dat aanvullende maatregelen ter waarborging van een adequaat niveau van gegevensbescherming noodzakelijk zijn.

In bepaalde gevallen zijn wij onder de wet op gegevensbescherming verplicht om de persoon/personen die in uw melding worden genoemd, over de door u geuite beschuldigingen te informeren. Dit is bijvoorbeeld door de wet vereist als objectief vaststaat dat de informatieverstrekking aan deze persoon/personen de opheldering van de gemelde feiten niet meer kan belemmeren. Wanneer uw melding niet anoniem is ingediend zullen wij uw identiteit als klokkenluider – voor zover wettelijk toegestaan – niet openbaar maken en zal er aanvullend worden gewaarborgd dat hierbij verder ook geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken. Houd er rekening mee dat wij in het geval van een bewust valse melding met de bedoeling een ander persoon in diskrediet te brengen, verplicht kunnen zijn om uw identiteit ten opzichte van die persoon te openbaren.

Aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens en eventuele garanties kunt u bij ons via het bovengenoemde e-mailadres opvragen. Een doorgifte van uw persoonsgegevens aan de bovengenoemde ontvangers vindt alleen plaats als dit noodzakelijk en wettelijk toegestaan is.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan derden (buiten ons bedrijf) als dit voor de uitvoering van de maatregelen nodig is, bij voorbeeld aan externe auditkantoren voor de uitvoering van een audit. De doorgifte en verwerking van gegevens vindt ook hier altijd plaats voor een specifiek doeleinde en op grond van een wettelijke grondslag. Uw persoonsgegevens kunnen door ons binnen het kader van een opdrachtverwerking op basis van instructies aan externe dienstverleners worden doorgegeven (bij voorbeeld IT-dienstverleners o. a. voor beheer op afstand en support enz.).

 

De persoonsgegevens uit het KLS worden in principe binnen twee maanden na voltooiing van het betreffende onderzoek verwijderd, voor zover deze niet voor andere doeleinden verder moeten worden verwerkt, bij voorbeeld voor de naleving van bewaarplichten of het instellen, doen gelden of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

Met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk via het bovengenoemde adres of per e-mail aan het bovengenoemde e-mailadres contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen:

 • U hebt conform de betreffende wettelijke bepalingen het recht om informatie over de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te eisen. U hebt binnen dit kader verder het recht om een kopie van de verwerkte persoonsgegevens die worden verwerkt te ontvangen (art. 15 AVG).
 • U hebt het recht om conform de betreffende wettelijke bepalingen onmiddellijk de correctie van onjuiste of een vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te eisen (art. 16 AVG).
 • U hebt bovendien het recht om een onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover deze niet meer nodig zijn voor de vervulling van het doel van de verzameling of een andere reden voor verwijdering bestaat en er verder geen obstakels voor de verwijdering bestaan, zoals wettelijke bewaartermijnen (Art. 17 AVG).
 • U hebt volgens de betreffende wettelijke bepalingen het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen (art. 18 AVG).
 • Wij zijn verplicht om alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt, over een correctie of verwijdering van uw gegevens of een beperking van de verwerking te informeren. Dit is alleen niet het geval als dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. U hebt het recht om door ons te worden geïnformeerd over deze ontvangers (art. 19 AVG).
 •  
 •  
 • Ten slotte hebt u het recht om bij elke toezichthoudende instantie van uw keuze, met name in de EU-lidstaat van uw verblijfsplaats, uw werkplek of de plek van de vermeende inbreuk, een klacht in te dienen als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen. Andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden waar u eventueel recht op hebt, blijven hierdoor onaangetast (art. 77 AVG).

 

Medewerkers van ons bedrijf ontvangen aanvullende informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens via onze informatie inzake gegevensbescherming voor medewerkers.

 

Meta-Pixel, Custom Audiences und Facebook-Conversion

Meta-Pixel, Custom Audiences und Facebook-Conversion

Meta-pixel, Custom Audiences en Facebook-Conversion

§ 14 Meta-pixel, Custom Audiences en Facebook-Conversion

(1) Op onze website wordt op grond van ons gerechtvaardigde belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod en voor deze doeleinden de zogenoemde "Meta-pixel" van het sociale netwerk Facebook, geëxploiteerd door Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, resp. wanneer u in de EU woont, Facebook Ireland Markenführende 3 Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), gebruikt. Facebook is gecertificeerd conform de Privacy Framework-overeenkomst en garandeert hiermee dat de Europese privacywetgeving wordt nageleefd:

(2) Met behulp van Meta-pixel kan Meta bijvoorbeeld de bezoekers van onze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenoemde "Meta-ads") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij Meta-pixel om de door ons weergegeven Meta-ads alleen aan die Meta-gebruikers te tonen die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in specifieke onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) vertonen, die wij aan Meta doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences").

(3) Met behulp van Meta-pixel willen wij ook waarborgen dat onze Meta- ads aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruiker en niet hinderlijk zijn. Met behulp van Meta-pixel kunnen wij bovendien de effectiviteit van de Meta-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoeken analyseren doordat we zien of gebruikers na een klik op een Meta- advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zogenoemde "conversion").

(4) De verwerking van de gegevens door Meta geschiedt binnen het kader van Meta's richtlijn inzake gegevensverwerking. Dienovereenkomstige algemene informatie over de weergave van Meta-advertenties, in de richtlijn inzake gegevensverwerking van Meta.

Speciale informatie en details over Meta-pixel en zijn werking vindt u in het Help-gedeelte van Meta. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverzameling door Meta-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Meta-advertenties. Om in te stellen welke soorten advertenties in Meta worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina opvragen en daar de instructies voor de instellingen van op gebruik gebaseerde reclame volgen. De instellingen vinden platformonafhankelijk plaats, d.w.z. ze worden voor alle apparaten, zoals desktop of mobiele apparaten, overgenomen.

U kunt verder bezwaar maken tegen cookies die voor bereikmeting en reclamedoeleinden dienen, via de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief en tevens de Amerikaanse website of de Europese website .

Wanneer u ermee akkoord bent gegaan dat uw gegevens door Meta worden verwerkt en opgeslagen, is de rechtsgrondslag art. 1 lid 1 letter a) AVG. Daarnaast bestaat voor de verwerking van de gegevens de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 letter. f) AVG. Ons legitieme belang ligt hierbij in een snelle en goede communicatie evenals de garantie van een zo volledig mogelijke aanwezigheid. 

Bij Instagram bestaat de mogelijkheid dat een deel van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Amerika, wordt verwerkt. De Europese Unie heeft op 10-07-2023 het adequaatheidsbesluit voor het EU-U.S. Data Privacy Framework (opvolger van de "Privacy Shield") aangenomen. Het adequaatheidsbesluit kan thans als basis voor gegevensoverdracht aan gecertificeerde organisaties in de VS dienen. Meta is conform het EU-US Data Privacy Framework gecertificeerd.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens bij Meta. Voor uitgebreide informatie hieromtrent dient u rechtstreeks contact op te nemen bij de exploitanten van het netwerk.

 

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites onder de URL's: www.velo-de-ville.com