Gegevensbescherming

Dank u voor uw bezoek aan onze website en wij willen u graag vertrouwd maken met onze beginselen inzake online gegevensbescherming.

Voor AT Zweirad GmbH is de bescherming van uw privacy principieel van het grootste belang. De naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid. Voorts is het voor ons belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij een louter informatief gebruik van onze website - d.w.z. als u zich nergens registreert en ons geen formuliergegevens toestuurt - verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser ons om technische redenen toestuurt. Dit omvat bijvoorbeeld uw IP-adres. Voor zover op onze pagina's aanvullende persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Information über die Erhebung personenbezogener Daten

Information über die Erhebung personenbezogener Daten

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens


(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.


(2) Voor de webshop via konfigurator.velo-de-ville.com geldt het volgende: Als u in onze webshop een bestelling wilt plaatsen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bankpartner. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waardoor wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U kunt altijd alle verdere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, in de klantenzone wissen.


Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portefeuille of om u e-mails met technische informatie te sturen.


(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en naam) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.


(4) Op grond van handels- en belastingrechtelijke voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens alleen zullen worden gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


(5) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met SSL-technologie.


(6) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, e-mail: info@velo-de-ville.com. Telefoon: +49 (0) 2505 9305 0. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@at-zweirad.de.

Ihre Rechte

Ihre Rechte

Uw rechten

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- Recht op informatie, art. 15 DSGVO
- Recht op rectificatie of wissing, art. 16, 17 DSGVO
- Recht op beperking van de verwerking, art. 18 DSGVO
- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking, art. 21 DSGVO
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 DSGVO.


(2) U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website


(1) Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO):


- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan kwam
- browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware. 
- Type toegang: website van waaruit de gebruiker hierheen wordt geleid (in het geval van externe links),: Google/andere zoekmachines, zoektermen worden doorgegeven afhankelijk van de gegevensbeschermingsinstellingen van de gebruiker (in de meeste gevallen niet) ; directe toegang 
- Duur van het bezoek
 
(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het Internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.


(3) Gebruik van cookies:


(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:
- Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)
- Persistente cookies (zie c).
b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.


(4) Wij gebruiken de volgende cookies:

Naam: _pk_ses****
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo / Piwik cookie, kortstondige cookies die worden gebruikt om gegevens voor het bezoek te cachen.
Vervaldatum: 30 min

Naam: _pk_id*****
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo / Piwik cookie, die enkele details over de gebruiker opslaat, bijvoorbeeld de unieke bezoekers ID.
Vervaldatum: 30 min

Naam: MATOMO_SESSID
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo-cookie dat enkele details over de gebruiker opslaat, bijv. de unieke bezoekers-ID.
Vervaldatum: Sessie

Naam: cookiefirst-id
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Deze cookie bevat uw unieke ID, zodat CookieFirst unieke bezoekers aan deze website kan identificeren.
Vervaldatum: 1 jaar

Naam: cookiefirst-consent
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Deze cookie slaat uw cookie-instellingen voor deze website op. U kunt deze te allen tijde wijzigen of uw toestemming intrekken.
Vervaldatum: 1 jaar

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe dient u meestal verdere persoonsgegevens te verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.


(2) In sommige gevallen doen wij een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

§ 5 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt meegedeeld.


(2) Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.


(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt ons op de hoogte brengen van uw bezwaar tegen reclame via de volgende contactgegevens: AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, e-mail: info@velo-de-ville.com, telefoon: +49 (0) 2505 9305 0. 

Datenpflege

Datenpflege

Onderhoud van gegevens

§ 6 Onderhoud van gegevens

Wij corrigeren en vervolledigen opgeslagen gegevens zodra wij kennis krijgen van een wijziging. Indien nodig stellen wij ook de ontvangers van de gegevens hiervan in kennis. Wij wissen opgeslagen gegevens via een geautomatiseerde procedure wanneer de wettelijke of contractuele bewaartermijn is verstreken of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn.

Sicherheit

Sicherheit

Veiligheid

§ 7 Veiligheid

Als u pagina's en bestanden binnen dit aanbod oproept en u wordt gevraagd gegevens over uzelf in te voeren, willen wij u erop wijzen dat deze overdracht via internet beveiligd is met SSL-versleuteling. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is niet van toepassing op de inhoud van andere websites die u via links kunt raadplegen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid hiervoor.

Matomo

Matomo

Matomo

§ 8 Matomo

Onze website gebruikt Matomo, een open source web analyse tool, om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing en optimalisatie doeleinden. Deze gegevens staan ter beschikking van AT Zweirad GmbH en worden niet aan derden doorgegeven. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met Matomo verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene, noch zullen ze samengevoegd worden met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.


U kunt bestaande cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of het opslaan van cookies daar volledig uitschakelen. Het verhinderen van de opslag van cookies kan leiden tot beperkingen in de bruikbaarheid van onze website.

Freshdesk

Freshdesk

Freshdesk

§ 9 Freshdesk

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (bv. via e-mail of telefoon). In dit kader verwerken wij uw contactgegevens uitsluitend om met u te communiceren. Zonder deze gegevens is communicatie met u niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. 
  
Om vragen van klanten te verwerken, maken wij gebruik van Freshdesk, een klantenserviceplatform van Freshworks, Inc, 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, VS. Hiermee worden de gegevens van de klantenaanvraag en uw contactgegevens verzameld, zodat wij uw contactaanvraag kunnen verwerken. Als u algemene of specifieke vragen of problemen heeft over onze producten, de website of ons bedrijf, kunt u ons een bericht sturen via Freshdesk. Uw verzoek zal gewoonlijk binnen 48 uur worden verwerkt tijdens onze kantooruren. In dit verband verwerken wij de gegevens uitsluitend met het oog op communicatie. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b, f DSGVO. U kunt hier meer te weten komen over de DSGVO-maatregelen bij freshworks


Bij het gebruik van Freshdesk worden servicegegevens verzameld. Dit zijn alle elektronische gegevens, tekst, berichten of ander materiaal, met inbegrip van persoonsgegevens van eindgebruikers. Freshdesk maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Gegevens die in dit kader worden verzameld, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een server van Freshworks. Freshworks slaat de verzamelde gegevens op in het EU-datacentrum. Freshworks verbindt zich ertoe samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) en houdt zich aan de aanbevelingen van deze autoriteiten met betrekking tot personeelsgegevens die in het kader van arbeidsrelaties vanuit de EU en Zwitserland worden doorgegeven. 
  
U kunt de installatie van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Meer informatie hierover vindt u onder "Cookies". 
  
Meer informatie over Freshdesk vindt u in het privacybeleid van Freshdesk. 

Google Maps

Google Maps

Google Maps

§ 10 Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van de Google Maps service. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.


(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U moet dan contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.


(3) Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in provider, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS.

Bewerbemanagement d.vinci

Bewerbemanagement d.vinci

Toepassingsbeheer d.vinci

§ 11 Toepassingsbeheer d.vinci 

Wij zijn verheugd dat u in ons geïnteresseerd bent en dat u solliciteert of gesolliciteerd hebt naar een functie in ons bedrijf. Wij willen u hieronder informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie.
(1) Welke gegevens van u verwerken wij? En voor welke doeleinden?
Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie hebt toegezonden om uw geschiktheid voor de baan (of andere openstaande functies in onze bedrijven, indien van toepassing) te beoordelen en om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Wat is de rechtsgrondslag hiervoor?
De primaire rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze sollicitatieprocedure is § 26 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) in de vanaf 25.05.2018 geldende versie. Op grond hiervan is de verwerking van gegevens die nodig zijn in verband met het besluit over de totstandbrenging van een arbeidsverhouding toegestaan. 

Indien de gegevens na de voltooiing van de sollicitatieprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, kan de gegevensverwerking in voorkomend geval worden uitgevoerd op grond van de vereisten van artikel 6 DSGVO, met name ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO. Ons belang bestaat dan in het doen gelden of verdedigen van vorderingen.

(2) Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Gegevens van aanvragers worden na 6 maanden gewist in geval van afwijzing. Indien u hebt ingestemd met de verdere opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij uw gegevens overdragen aan onze kandidatenpool. Daar worden de gegevens na twee jaar gewist. Indien u tijdens de sollicitatieprocedure een functie is toegewezen, worden de gegevens uit het sollicitatiesysteem overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.

Besondere Regelungen für Social Media

Besondere Regelungen für Social Media

Bijzondere voorschriften voor sociale media

§ 12 Bijzondere voorschriften voor sociale media

(1) Gebruik van de Facebook-knop

Op onze pagina's vindt u Facebook-knoppen, die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De knop brengt alleen rechtstreeks contact tussen Facebook en u tot stand wanneer u actief op de "delen/leuk vinden"-knop klikt. Op die manier voorkomen wij dat u een digitaal spoor bij het sociale netwerk achterlaat door alleen maar onze pagina's te bezoeken en verbeteren wij uw gegevensbescherming.

Wanneer u op de deelknop klikt, wordt uw IP-adres doorgegeven aan Facebook - net als bij elke andere normale link - evenals het bericht dat u zojuist op onze website hebt gelezen. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Op het volgende internetadres vindt u het privacybeleid van Facebook met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen. Facebook heeft zich ook aangesloten bij de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS (Privacy Shield).

(2) Gebruik van de Twitter-knop

Op onze pagina's vindt u Twitter-knoppen, die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De button brengt alleen rechtstreeks contact tussen Twitter en u tot stand wanneer u actief op de button klikt. Dit voorkomt dat u een digitaal spoor bij het sociale netwerk achterlaat door simpelweg onze pagina's te bezoeken en verbetert uw gegevensbescherming.


Wanneer u op de deelknop klikt, wordt uw IP-adres doorgegeven aan Twitter - net als bij elke andere normale link - evenals het bericht dat u zojuist op onze website hebt gelezen. Als u tijdens dit proces op uw Twitter-account bent ingelogd, kan Twitter deze informatie bovendien koppelen aan uw klantenprofiel op Twitter, met name als u de "Re-Tweet"-functie gebruikt, waarbij Twitter uw Twitter-account koppelt aan de websites die u bezoekt. Dit wordt kenbaar gemaakt aan andere gebruikers op Twitter, in het bijzonder uw volgers. Op deze manier worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.


Wij, als aanbieder van onze website, worden door Twitter niet ingelicht over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik van de gegevens. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Twitter privacybeleid. Twitter heeft zich aangesloten bij de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS (Privacy Shield).

Houd er echter rekening mee dat u de mogelijkheid hebt om uw privacy-instellingen op Twitter te wijzigen in uw accountinstellingen aldaar.

 

 

(3) Gebruik van de YouTube-knop

Op onze pagina's vindt u YouTube-knoppen, die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De knop brengt alleen rechtstreeks contact tot stand tussen YouTube en jou wanneer je actief op de deel/ik-leuk-knop klikt. Dit voorkomt dat u een digitaal spoor bij het sociale netwerk achterlaat door simpelweg onze pagina's te bezoeken en verbetert uw gegevensbescherming.

Wanneer u op de deelknop klikt, wordt uw IP-adres doorgegeven aan YouTube - net als bij elke andere normale link - evenals het bericht dat u zojuist op onze website hebt gelezen. Als u op de knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw profiel. Dit stelt YouTube in staat om uw bezoek aan onze pagina's te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door YouTube. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van YouTube.

(4) Gebruik van de Pinterest knop

Op onze pagina's vindt u Pinterest-knoppen, die zijn ontworpen als een passieve oplossing om uw privacy te beschermen. De button brengt alleen direct contact tot stand tussen Pinterest en u wanneer u actief op de button klikt. Dit voorkomt dat u een digitaal spoor bij het sociale netwerk achterlaat door simpelweg onze pagina's te bezoeken en verbetert uw gegevensbescherming.

Wanneer u op de deelknop klikt, wordt uw IP-adres - net als bij elke andere normale link - doorgegeven aan Pinterest, evenals het bericht dat u zojuist op onze website hebt gelezen. Als u tijdens dit proces bent ingelogd op uw Pinterest account, kan Pinterest deze informatie ook koppelen aan uw klantprofiel op Pinterest. Dit wordt kenbaar gemaakt aan andere gebruikers op Pinterest, in het bijzonder aan uw volgers. Op die manier worden ook gegevens aan Pinterest doorgegeven. Wij, als aanbieder van onze website, worden door Pinterest niet geïnformeerd over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik van de gegevens. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Pinterest privacybeleid


Meer informatie over de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS "Privacy Shield" vindt u onder de volgende link.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle webpresentaties onder de URL's:
www.velo-de-ville.com