Gegevensbescherming

Wij danken u voor uw bezoek aan onze internetpagina en willen u graag vertrouwd maken met onze beginselen voor de online-gegevensbescherming.

Voor AT Zweirad GmbH geldt principieel dat de bescherming van uw gegevens hoogste prioriteit heeft. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat wij ons houden aan de wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u op elk moment weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

In de regel is het bezoek aan onze internetpagina's mogelijk zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens. Bij het zuiver informatieve bezoek aan onze internetpagina – dus wanneer u nergens een registratie invult en ons ook geen aanmeldingsformulier toestuurt – verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser om technische redenen naar ons doorstuurt. Hiertoe behoort o.a. uw IP-adres.

Voor zover op onze pagina's bovendien persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Gegevensbescherming en Duitse telemediawet
Volgens art. 12, 13 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere wetten hebt u tegenover ons een aantal informatie- en gegevensbeschermingsrechten:

  • het recht op kosteloze informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en het gebruik daarvan,
  • onder bepaalde voorwaarden het recht op beperking van de gegevensverwerking, alsmede op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. Tevens kunt u op elk tijdstip uw toestemming tot het gebruik of de overdracht van uw persoonsgerelateerde gegevens voor de toekomst herroepen en de overhandiging en toezending van deze gegevens verlangen,
  • het recht om voor de toekomst een eventueel verleende toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens zonder vermelding van redenen te herroepen.

Hierover en over andere vragen met betrekking tot 'persoonsgerelateerde gegevens' kunt u ons te allen tijde contacteren via het volgende contactadres:

AT Zweirad GmbH
Aan de zaakgelastigde voor gegevensbescherming
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
Tel.: 02505 9305 26
Email: Datenschutz@at-zweirad.de

 

Personlijke gegevens
Wij corrigeren en completeren opgeslagen gegevens zodra wij over een verandering op de hoogte worden gesteld. Desgewenst informeren wij daarover ook gegevensontvangers. Bij ons opgeslagen gegevens worden via een geautomatiseerde procedure verwijderd, zodra de wettelijke of contractuele archiveringsplicht is verstreken of de gegevens niet meer benodigd zijn.

Veiligheid
Wanneer u op deze internetpresentatie pagina's of bestanden oproept en verzocht wordt om daarvoor persoonlijke gegevens in te voeren, willen wij u erop wijzen dat deze overdracht via het internet beveiligd is via SSL-codering. Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens geldt niet voor de inhouden van andere internetpagina's die u via links op deze pagina oproept. Voor dergelijke inhouden zijn wij niet verantwoordelijk.

Contactpersoon inzake gegevensbescherming
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming of het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van reclame, markt- of opinieonderzoek wilt herroepen, kunt u contact opnemen met onze zaakgelastigde voor gegevensbescherming:

AT Zweirad GmbH
Aan de zaakgelastigde voor gegevensbescherming
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
Tel.: 02505 9305 26
Email: Datenschutz@at-zweirad.de

 

Cookies
Deels maken de internetpagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en verspreiden geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze presentatie gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn 'sessie-cookies', d.w.z. dat zij na het einde van uw internetbezoek automatisch gewist worden. U kunt cookies op elk tijdstip zelf verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. Cookies stellen ons in staat om u bij een volgend bezoek weer te herkennen. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina's beperkt zijn.

Zendesk and Zendesk-Chat
You have a variety of options to make contact with us (e.g., by email or telephone). In this context, we process your contact data exclusively for the purpose of communicating with you. Communication with you is not possible without this data. The legal grounds for this form of processing are set out in Art. 6 paragraph 1 sentence 1 point b GDPR.

In order to process customer enquiries, we use Zendesk, a customer services platform by Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Zendesk”). In this process, the data contained in the customer enquiry, as well as your contact data, are collected to enable us to process your contact enquiry. The legal grounds for this form of processing are set out in Art. 6 paragraph 1 point b, f GDPR.

Zendesk uses cookies and similar technologies. The data collected in this context may be sent to a Zendesk server in the USA and stored there. Zendesk has agreed to the conditions of the EU-US Privacy Shield for the event that personal data is transmitted to Zendesk in the USA.

You can adjust your browser settings to prevent the installation of cookies. For more information in this regard, refer to “Cookies”.

You will find further information about Zendesk in its Privacy Policy.

Analysediensten
Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). De statistieken van deze dienst helpen ons, het gebruik van onze internetpagina te analyseren en verbeteren. Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Voor deze gevallen heeft Google zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield-Verdrag. In opdracht van de provider van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze website en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de website. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 I pag.1 lit. f) AVG. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Bovendien kunt u de verzameling van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.

U kunt ook het gebruik van Google Analytics voorkomen door bezwaar te maken tegen de prestatiecookies.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming. Wij willen u erop wijzen dat de op deze internetpagina gebruikte tool Google Analytics werd uitgebreid met de code 'anonymizeIp' om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van ordergegevens en zetten daarbij de strenge voorschriften van de Duitse instanties voor gegevensbescherming in volle omvang om bij het gebruik van Google Analytics.

Bijzondere regelingen voor social media

Gebruik van de Facebook-knop
Op onze internetpagina vindt u Facebook-knoppen die ter bescherming van uw privacy zijn uitgevoerd als passieve oplossing. De knop maakt pas direct contact tussen Facebook en u wanneer u actief de Share-/Vind ik leuk-knop aanklikt. Daarmee voorkomen wij dat u alleen al door uw bezoek aan onze internetpagina's een digitaal spoor achterlaat bij de sociale netwerken en verbeteren daarmee dus de gegevensbescherming.

Wanneer u de Share-knop aanklikt, wordt – zoals bij elke andere normale link – uw IP-adres naar Facebook gezonden evenals de bijdrage die u zojuist op onze internetpagina hebt bekeken. Wanneer u de Facebook 'Vind ik leuk'-knop aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhouden van onze pagina's linken aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze internetpagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's niet geïnformeerd worden over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij naar de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van Facebook.

Via onderstaand internetadres vindt u de opmerkingen inzake gegevensbescherming van Facebook met nadere informatie over de verzameling en het gebruik door Facebook, over uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Ook Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield-Verdrag inzake de gegevensbescherming.

Gebruik van de Twitter-knop
Op onze internetpagina vindt u Twitter-knoppen die ter bescherming van uw privacy zijn uitgevoerd als passieve oplossing. De knop maakt pas direct contact tussen Twitter en u wanneer u actief de knop aanklikt. Daarmee voorkomen wij dat u alleen al door uw bezoek aan onze internetpagina's een digitaal spoor achterlaat bij de sociale netwerken en verbeteren daarmee dus de gegevensbescherming.

Wanneer u de Share-knop aanklikt, wordt – zoals bij elke andere normale link – uw IP-adres naar Twitter gezonden evenals de bijdrage die u zojuist op onze internetpagina hebt bekeken. Wanneer u tijdens deze actie bij uw Twitter-account bent aangemeld, kan Twitter deze informatie tevens koppelen aan uw klantenprofiel bij Twitter, met name wanneer u de functie 'Re-Tweet' gebruikt, koppelt Twitter uw Twitter-account met de door u bezochte internetpagina's. Dit wordt andere gebruikers bij Twitter, vooral uw volgers, meegedeeld. Op deze wijze volgt ook een gegevenstransfer naar Twitter.

Wij als aanbieder van onze internetpagina worden door Twitter niet ingelicht over de inhoud van de verzonden gegevens dan wel het gegevensgebruik. Voor meer informatie verwijzen wij naar: de privacy gegevens van Twitter

Ook heeft u de mogelijkheid, om uw privacy instellingen aan te passen. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield-Verdrag inzake de gegevensbescherming.

Gebruik van de YouTube-knop
Op onze internetpagina vindt u YouTube-knoppen die ter bescherming van uw privacy zijn uitgevoerd als passieve oplossing. De knop maakt pas direct contact tussen YouTube en u wanneer u actief de knop aanklikt. Daarmee voorkomen wij dat u alleen al door uw bezoek aan onze internetpagina's een digitaal spoor achterlaat bij de sociale netwerken en verbeteren daarmee dus de gegevensbescherming.

Wanneer u de Share-knop aanklikt, wordt – zoals bij elke andere normale link – uw IP-adres naar YouTube gezonden evenals de bijdrage die u zojuist op onze internetpagina hebt bekeken. Wanneer u tijdens deze actie bij uw YouTube-account bent aangemeld, kan YouTube deze informatie tevens koppelen aan uw klantenprofiel bij YouTube, koppelt YouTube uw account met de door u bezochte internetpagina's. Dit wordt andere gebruikers bij YouTube, vooral uw volgers, meegedeeld. Op deze wijze volgt ook een gegevenstransfer naar YouTube.

Wij als aanbieder van onze internetpagina worden door YouTube niet ingelicht over de inhoud van de verzonden gegevens dan wel het gegevensgebruik. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gegevensbescherming van YouTube.

Gebruik van de Pinterest-knop
Op onze internetpagina vindt u Pinterest-knoppen die ter bescherming van uw privacy zijn uitgevoerd als passieve oplossing. De knop maakt pas direct contact tussen Pinterest en u wanneer u actief de knop aanklikt. Daarmee voorkomen wij dat u alleen al door uw bezoek aan onze internetpagina's een digitaal spoor achterlaat bij de sociale netwerken en verbeteren daarmee dus de gegevensbescherming.

Wanneer u de Share-knop aanklikt, wordt – zoals bij elke andere normale link – uw IP-adres naar Pinterest gezonden evenals de bijdrage die u zojuist op onze internetpagina hebt bekeken. Wanneer u tijdens deze actie bij uw Pinterest-account bent aangemeld, kan Pinterest deze informatie tevens koppelen aan uw klantenprofiel bij Pinterest, koppelt Pinterest uw account met de door u bezochte internetpagina's. Dit wordt andere gebruikers bij Pinterest, vooral uw volgers, meegedeeld. Op deze wijze volgt ook een gegevenstransfer naar Pinterest.

Wij als aanbieder van onze internetpagina worden door Pinterest niet ingelicht over de inhoud van de verzonden gegevens dan wel het gegevensgebruik. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gegevensbescherming van Pinterest.

Voor meer informatie over het EU-US-Privacy Shield-Verdrag verwijzen wij naar de volgende pagina.

Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens geldt voor alle internetpresentaties onder de URL's
www.velo-de-ville.com