Gegevensbescherming

Dank u voor uw bezoek aan onze website en wij willen u graag vertrouwd maken met onze beginselen inzake online gegevensbescherming.

Voor AT Zweirad GmbH is de bescherming van uw privacy principieel van het grootste belang. De naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid. Voorts is het voor ons belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij een louter informatief gebruik van onze website - d.w.z. als u zich nergens registreert en ons geen formuliergegevens toestuurt - verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser ons om technische redenen toestuurt. Dit omvat bijvoorbeeld uw IP-adres. Voor zover op onze pagina's aanvullende persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens


(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.


(2) Voor de webshop via konfigurator.velo-de-ville.com geldt het volgende: Als u in onze webshop een bestelling wilt plaatsen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bankpartner. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waardoor wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U kunt altijd alle verdere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, in de klantenzone wissen.


Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portefeuille of om u e-mails met technische informatie te sturen.


(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en naam) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.


(4) Op grond van handels- en belastingrechtelijke voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens alleen zullen worden gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


(5) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met SSL-technologie.


(6) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, e-mail: info@velo-de-ville.com. Telefoon: +49 (0) 2505 9305 0. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@at-zweirad.de.

Uw rechten

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- Recht op informatie, art. 15 DSGVO
- Recht op rectificatie of wissing, art. 16, 17 DSGVO
- Recht op beperking van de verwerking, art. 18 DSGVO
- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking, art. 21 DSGVO
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 DSGVO.


(2) U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website


(1) Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO):


- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan kwam
- browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware. 
- Type toegang: website van waaruit de gebruiker hierheen wordt geleid (in het geval van externe links),: Google/andere zoekmachines, zoektermen worden doorgegeven afhankelijk van de gegevensbeschermingsinstellingen van de gebruiker (in de meeste gevallen niet) ; directe toegang 
- Duur van het bezoek
 
(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het Internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.


(3) Gebruik van cookies:


(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:
- Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)
- Persistente cookies (zie c).
b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.


(4) Wij gebruiken de volgende cookies:

Naam: _pk_ses****
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo / Piwik cookie, kortstondige cookies die worden gebruikt om gegevens voor het bezoek te cachen.
Vervaldatum: 30 min

Naam: _pk_id*****
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo / Piwik cookie, die enkele details over de gebruiker opslaat, bijvoorbeeld de unieke bezoekers ID.
Vervaldatum: 30 min

Naam: MATOMO_SESSID
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Matomo-cookie dat enkele details over de gebruiker opslaat, bijv. de unieke bezoekers-ID.
Vervaldatum: Sessie

Naam: cookiefirst-id
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Deze cookie bevat uw unieke ID, zodat CookieFirst unieke bezoekers aan deze website kan identificeren.
Vervaldatum: 1 jaar

Naam: cookiefirst-consent
Categorie: Noodzakelijke cookies
Doel: Deze cookie slaat uw cookie-instellingen voor deze website op. U kunt deze te allen tijde wijzigen of uw toestemming intrekken.
Vervaldatum: 1 jaar
 

 

 

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.

Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren: AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, E-Mail: info@velo-de-ville.com, Telefon: +49 (0) 2505 9305 0.

Datenpflege

§ 6 Datenpflege

Wir berichtigen und vervollständigen gespeicherte Daten, sobald uns eine Veränderung bekannt wird. Bei Bedarf verständigen wir auch Datenempfänger davon. Gespeicherte Daten löschen wir über ein automatisiertes Verfahren, wenn die gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder falls die Daten nicht mehr benötigt werden.

Sicherheit

§ 7 Sicherheit

Wenn Sie innerhalb dieses Angebotes Seiten und Dateien aufrufen und dabei gebeten werden, Daten über sich einzugeben, so weisen wir Sie darauf hin, dass diese Übertragung über das Internet gesichert via SSL-Verschlüsselung erfolgt. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nicht auf die Inhalte anderer Webseiten, auf die Sie über Links gelangen können. Hierfür übernehmen wir keine Verantwortung.

Matomo

§ 8 Matomo

Auf unserer Website werden mit Matomo, einem Open-Source-Web-Analyse-Tool, Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Diese Daten stehen AT Zweirad GmbH zur Verfügung und werden nicht an Dritte weitergegeben. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit Matomo erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und auch nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

Sie können vorhandene Cookies über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers löschen oder das Speichern von Cookies dort vollständig abschalten. Die Verhinderung des Speicherns von Cookies kann ggfs. zu Einschränkungen bei der Nutzbarkeit unserer Website führen.

Freshdesk

§ 9 Freshdesk

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten (z. B. per E-Mail oder Telefon). In diesem Zusammenhang verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten ausschließlich zur Kommunikation mit Ihnen. Ohne diese Daten ist die Kommunikation mit Ihnen nicht möglich. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 
  
Zur Bearbeitung von Kundenanfragen nutzen wir Freshdesk, eine Kundenserviceplattform der Freshworks, Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, USA. Hierbei werden die Daten der Kundenanfrage und Ihre Kontaktdaten erfasst, damit wir Ihre Kontaktanfrage bearbeiten können. Haben Sie allgemeine oder konkrete Fragen oder Probleme zu unseren Produkten, der Website oder unserem Unternehmen, so können Sie uns über Freshdesk eine Nachricht zukommen lassen. Ihr Anliegen wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden innerhalb unserer Geschäftszeiten bearbeitet. In diesem Zusammenhang verarbeiten wir die Daten ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b, f DSGVO. Mehr zu den DSGVO Maßnahmen bei freshworks finden Sie 
hier

Bei der Nutzung von Freshdesk werden Servicedaten erfasst. Das sind alle elektronischen Daten, Texte, Nachrichten oder anderes Material, einschließlich personenbezogener Daten von Endnutzern. Freshdesk verwendet auch Cookies und ähnliche Technologien. Die in diesem Zusammenhang erfassten Daten können an einen Server von Freshworks übertragen und dort gespeichert werden. Freshworks speichert die erfassten Daten in dem EU Data Center. Freshworks verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit den EU-Datenschutzbehörden (DPAs) und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) und hält sich an die Empfehlungen dieser Behörden im Hinblick auf Personaldaten, die aus der EU und der Schweiz im Rahmen von Arbeitsverhältnissen übertragen werden. 
  
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Wir weisen dich jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Cookies“. 
  
Nähere Informationen zu Freshdesk findest Du in der 
Datenschutzerklärung von Freshdesk

Google Maps

§ 10 Google Maps

(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.

(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA.

Bewerbemanagement d.vinci

§ 11 Bewerbemanagement d.vinci

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für uns interessieren und sich für eine Stelle in unserem Unternehmen bewerben oder beworben haben. Wir möchten Ihnen nachfolgend gerne Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Bewerbung erteilen.

(1) Welche Daten von dir werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken?

Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung zugesendet haben, um Ihre Eignung für die Stelle (oder ggf. andere offene Positionen in unseren Unternehmen) zu prüfen und das Bewerbungsverfahren durchzuführen. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Bewerbungsverfahren ist primär § 26 BDSG in der ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung. Danach ist die Verarbeitung der Daten zulässig, die im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind.

Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann eine Datenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen von Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Wahrnehmung von berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. ) DSGVO erfolgen. Unser Interesse besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen.

(2) Wie lange werden die Daten gespeichert?

Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle einer Absage nach 6 Monaten gelöscht. Für den Fall, dass Sie einer weiteren Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt haben, werden wir Ihre Daten in unseren Bewerber-Pool übernehmen. Dort werden die Daten nach Ablauf von zwei Jahren gelöscht. Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens den Zuschlag für eine Stelle erhalten haben, werden die Daten aus dem Bewerberdatensystem in unser Personalinformationssystem überführt.

(3) An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?

Wir nutzen für den Bewerbungsprozess einen spezialisierten Software-Anbieter. Dieser wird als Dienstleister für uns tätig und kann im Zusammenhang mit der Wartung und Pflege der Systeme ggf. auch Kenntnis von Ihren personenbezogenen Daten erhalten. Wir haben mit diesem Anbieter einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, der sicherstellt, dass die Datenverarbeitung in zulässiger Weise erfolgt. Ihre Bewerberdaten werden nach Eingang Ihrer Bewerbung von der Personalabteilung gesichtet. Geeignete Bewerbungen werden dann intern an die Abteilungsverantwortlichen für die jeweils offene Position weitergeleitet. Dann wird der weitere Ablauf abgestimmt. Im Unternehmen haben grundsätzlich nur die Personen Zugriff auf Ihre Daten, die dies für den ordnungsgemäßen Ablauf unseres Bewerbungsverfahrens benötigen.

(4) Wo werden die Daten verarbeitet?

Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.

(5) Ihre Rechte als “Betroffene”

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

Besondere Regelungen für Social Media

§ 12 Besondere Regelungen für Social Media

(1) Verwendung des Facebook-Buttons

 

Auf unseren Seiten finden Sie Facebook-Buttons, die zum Schutz Ihrer Privatsphäre als passive Lösung ausgestaltet sind. Der Button stellt den direkten Kontakt zwischen Facebook und Ihnen erst dann her, wenn Sie aktiv auf den Share-/Like-Button klicken. Damit verhindern wir, dass Sie allein durch den Besuch unserer Seiten eine digitale Spur bei dem sozialen Netzwerk hinterlassen und verbessern Ihren Datenschutz.

 

Wenn Sie auf den Share-Button drücken, wird - wie bei jedem anderen normalen Link - Ihre IP-Adresse an Facebook übertragen sowie der Beitrag, den Sie gerade auf unserer Webseite gelesen haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook.

 

Unter der nachstehenden Internetadresse finden Sie die Datenschutzhinweise von Facebook mit näheren Informationen zur Erhebung und Nutzung von Daten durch Facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Facebook hat sich ebenfalls dem EU-US-Privacy Shield Datenschutzabkommen unterworfen.

 

(2) Verwendung des Twitter-Buttons


Auf unseren Seiten finden Sie Twitter-Buttons, die zum Schutz Ihrer Privatsphäre als passive Lösung ausgestaltet sind. Der Button stellt den direkten Kontakt zwischen Twitter und Ihnen erst dann her, wenn Sie aktiv auf den Button klicken. Damit verhindern wir, dass Sie allein durch den Besuch unserer Seiten eine digitale Spur bei dem sozialen Netzwerk hinterlassen und verbessern Ihren Datenschutz.

Wenn Sie auf den Share-Button drücken, wird - wie bei jedem anderen normalen Link - Ihre IP-Adresse an Twitter übertragen sowie der Beitrag, den Sie gerade auf unserer Webseite gelesen haben. Wenn Sie währenddessen in Ihrem Twitter-Account eingeloggt sind, kann Twitter zusätzlich diese Informationen mit Ihrem Kundenprofil bei Twitter verknüpfen, insbesondere, wenn Sie die Funktion „Re-Tweet“ verwenden, verknüpft Twitter Ihren Twitter-Account mit den von Ihnen frequentierten Internetseiten. Dies wird anderen Nutzern bei Twitter, insbesondere Ihren Followern bekannt gegeben. Auf diesem Weg findet auch eine Datenübertragung an Twitter statt.

Wir, als Anbieter unserer Internetseite, werden von Twitter nicht über den Inhalt der übertragenen Daten bzw. der Datennutzung informiert. Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich weitergehend informieren: Datenschutzerklärung von Twitter. Twitter hat sich dem EU-US Privacy Shield Datenschutzabkommen unterworfen.

 

Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter in Ihren dortigen Konto-Einstellungen zu verändern.

 

(3) Verwendung des YouTube-Buttons


Auf unseren Seiten finden Sie YouTube-Buttons, die zum Schutz Ihrer Privatsphäre als passive Lösung ausgestaltet sind. Der Button stellt den direkten Kontakt zwischen YouTube und Ihnen erst dann her, wenn Sie aktiv auf den Share-/Like-Button klicken. Damit verhindern wir, dass Sie allein durch den Besuch unserer Seiten eine digitale Spur bei dem sozialen Netzwerk hinterlassen und verbessern Ihren Datenschutz.

 

Wenn Sie auf den Share-Button drücken, wird - wie bei jedem anderen normalen Link - Ihre IP-Adresse an YouTube übertragen sowie der Beitrag, den Sie gerade auf unserer Webseite gelesen haben. Wenn Sie den Button anklicken während Sie in Ihrem YouTube Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Profil verlinken. Dadurch kann YouTube den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch YouTube erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube.

 

(4) Verwendung des Pinterest-Buttons


Auf unseren Seiten finden Sie Pinterest-Buttons, die zum Schutz Ihrer Privatsphäre als passive Lösung ausgestaltet sind. Der Button stellt den direkten Kontakt zwischen Pinterest und Ihnen erst dann her, wenn Sie aktiv auf den Button klicken. Damit verhindern wir, dass Sie allein durch den Besuch unserer Seiten eine digitale Spur bei dem sozialen Netzwerk hinterlassen und verbessern Ihren Datenschutz.

 

Wenn Sie auf den Share-Button drücken, wird - wie bei jedem anderen normalen Link - Ihre IP-Adresse an Pinterest übertragen sowie der Beitrag, den Sie gerade auf unserer Webseite gelesen haben. Wenn Sie währenddessen in Ihrem Pinterest-Account eingeloggt sind, kann Pinterest zusätzlich diese Informationen mit Ihrem Kundenprofil bei Pinterest verknüpfen. Dies wird anderen Nutzern bei Pinterest, insbesondere Ihren Followern bekannt gegeben. Auf diesem Weg findet auch eine Datenübertragung an Pinterest statt. Wir, als Anbieter unserer Internetseite, werden von Pinterest nicht über den Inhalt der übertragenen Daten bzw. der Datennutzung informiert. Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich weitergehend informieren: Datenschutzerklärung von Pinterest.

Nähere Informationen über das EU-US Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ finden Sie unter dem folgenden Link.

 
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Webpräsenzen unter den URLs: www.velo-de-ville.com